20190115_133732.jpg
20190115_131013.jpg
20180906_130025.jpg
20180906_130129.jpg
20180906_125922.jpg
20180221_143615.jpg
20180221_143843.jpg
E starwars.jpg
L1006734.jpg
L1006731.jpg
L1006729 (1).jpg
20180323_100202.jpg
20180205_095128.jpg
L1006713 (1).jpg
"The Wizard of Oz" for P.A.C.K. studios, Philadelphia

"The Wizard of Oz" for P.A.C.K. studios, Philadelphia

IMG_20161001_110230.jpg
Lion, Tin Man detail

Lion, Tin Man detail

winged monkey boy detail

winged monkey boy detail

"A MidSummer Nights Dream" for P.A.C.K studio, Philadelphia

"A MidSummer Nights Dream" for P.A.C.K studio, Philadelphia

IMG_20160519_184242.jpg
"The Secret Garden" for P.A.C.K. studio, Philadelphia

"The Secret Garden" for P.A.C.K. studio, Philadelphia